© Afshan Studio 2024
İnteryer dizayn
İnteryer dizayn

İnteryer dizayn

 • Məkanın estetik həlli üçün dizayner konsultasiyası
 • Otaq ölçülərinin çıxarılması, texniki məlumatların xüsusiyyətlərinin tam qiymətləndirilməsi
 • Yenidən planlaşdırma, mebel yerləşdirilməsi və texniki avadanlıqlarla planlaşdırma
 • Eskizlərin tərtib edilməsi və interyerin üçölçülü vizuallaşdırılması
 • Materialların seçilməsi
 • Sənədlər dəstinin formalaşdırılması-təmir işlərinin tam büdcəsi ilə smetadan təsvirlərə qədər
 • Dizayner müəllif nəzarəti
 • Texniki müəllif nəzarəti
 • Peşəkar fotosessiya və obyektin videoçəkilişi
 • İxtisar olunmuş dizayn layihəsi (planlaşdırma həlləri + iş sənədləri)
 • Tam dizayn-layihə (planlaşdırma həlləri + iş sənədləri + bəzək materiallarının seçilməsi, layihənin vizuallaşdırılması)
Memarlıq layihələndirilməsi
Memarlıq layihələndirilməsi

Memarlıq layihələndirilməsi

 • Görüş və üstünlüklərinizin müəyyənləşdirilməsi - texniki iş, obyektin və ya tikinti sahəsinin analizi
 • Eskiz layihənin hazırlanması və üçölçülü vizualizasiya
 • Layihə və iş sənədlərinin hazırlanması - biz evlərin və digər binaların layihələrini qüvvədə olan norma və qaydalara uyğun hazırlayır, ekspertizadan keçirik
 • Eksteryer dizaynının hazırlanması
 • Dizayner müəllif nəzarəti
 • Texniki müəllif nəzarəti
 • Peşəkar fotosessiya və obyektin videoçəkilişi
Landşaft dizaynı
Landşaft dizaynı

Landşaft dizaynı

 • Texniki tapşırığın qarşılanması və müzakirəsi
 • Sahənin geodeziya çəkilişi
 • Yeraltı qurğular, yeraltı və yerüstü kommunikasiyalar haqqında məlumat
 • Su, elektrik enerjisi mənbələrinin mövcudluğu haqqında məlumatların toplanması
 • Torpağın kompleks analizi
 • İş sənədlərinin hazırlanması – genplandan işlərin təşkilinə qədər
 • Sahənin döşənməsi planının hazırlanması
 • Planlaşdırma təsvirinin hazırlanması
 • Dendrolayihə
 • Landşaft işıqlandırmasının layihələndirilməsi
 • Torpaq suvarma sisteminin seçilməsi
 • Genplanın tərtib edilməsi
 • Landşaft dizaynının üçölçülü vizuallaşdırılması
Audit
Audit

Audit

 • Tikinti layihəsi ilə tanışlıq. Tikinti-quraşdırma işlərinin aparılması üçün ilkin icazə sənədlərinin öyrənilməsi
 • Tikinti obyektinin texniki müayinəsi və layihə-smeta sənədlərinin təhlili. Tikinti obyektinin texniki vəziyyətinin faktiki göstəricilərinin layihə sənədlərinin məlumatları ilə müqayisə edilməsi
 • Tikinti layihəsinin büdcəsinin maliyyə ekspertizası. Tikinti obyektinin maliyyə-iqtisadi göstəricilərinin təhlili. Tikinti istehsalının faktiki və planlaşdırılmış xərclərinin müqayisəsi
 • Layihə-smeta sənədlərindən aşkar edilmiş qüsurların və sapmaların təhlili
 • Ziyanın məbləğinin müəyyən edilməsi
 • Tikinti obyektinin istismara hazırlıq dərəcəsinin müəyyən edilməsi
 • Auditor rəylərinin nəticə və tövsiyələrlə təmin edilməsi
Smeta Təhlili
Smeta Təhlili

Smeta Təhlili

 • Tikinti və təmir işlərinin smetalarının tərtib edilməsi
 • Müqavilələr, KS-2 və KS-3 formaları üzrə aktların tərtib edilməsi
 • Tikinti, cari və ya əsaslı təmir üçün müsabiqələrin keçirilməsi üçün smetaların tərtib edilməsi
 • Hüquqi şəxslərin abunəçi smeta müşayiəti
 • Yoxlama təşkilatlarında təxmin edilən sənədlərin qorunması
 • Hesablama indeksinin, əmsalları artıran limitli məsrəflərin düzgün tətbiq edilməsi üçün smeta sənədlərinin yoxlanılması
 • Federal tikinti obyektlərinin maliyyələşdirilməsi mənbələrindən asılı olaraq tikinti və təmir işlərinin dəyərinin müəyyən edilməsi
 • Ərazi kommersiya qiymətləri
 • Yanğın, daşqın nəticəsində bərpa təmirinin (zərər vurduqda) qiymətinin müəyyən edilməsi