© Afshan Studio 2020
İnteryer dizayn
İnteryer dizayn

İnteryer dizayn

 • Məkanın estetik həlli üçün dizayner konsultasiyası
 • Otaq ölçülərinin çıxarılması, texniki məlumatların xüsusiyyətlərinin tam qiymətləndirilməsi
 • Yenidən planlaşdırma, mebel yerləşdirilməsi və texniki avadanlıqlarla planlaşdırma
 • Eskizlərin tərtib edilməsi və interyerin üçölçülü vizuallaşdırılması
 • Materialların seçilməsi
 • Sənədlər dəstinin formalaşdırılması-təmir işlərinin tam büdcəsi ilə smetadan təsvirlərə qədər
 • Dizayner müəllif nəzarəti
 • Texniki müəllif nəzarəti
 • Peşəkar fotosessiya və obyektin videoçəkilişi
 • İxtisar olunmuş dizayn layihəsi (planlaşdırma həlləri + iş sənədləri)
 • Tam dizayn-layihə (planlaşdırma həlləri + iş sənədləri + bəzək materiallarının seçilməsi, layihənin vizuallaşdırılması)
Memarlıq layihələndirilməsi
Memarlıq layihələndirilməsi

Memarlıq layihələndirilməsi

 • Görüş və sizin üstünlük müəyyən-texniki iş, obyektin və ya tikinti sahəsinin analizi
 • Eskiz layihənin hazırlanması və üçölçülü vizualizasiya
 • Layihə və iş sənədlərinin hazırlanması - biz evlərin və digər binaların layihələrini qüvvədə olan norma və qaydalara uyğun hazırlayır, ekspertizadan keçirik
 • Eksteryer dizaynının hazırlanması
 • Dizayner müəllif nəzarəti
 • Texniki müəllif nəzarəti
 • Peşəkar fotosessiya və obyektin videoçəkilişi
Landşaft dizaynı
Landşaft dizaynı

Landşaft dizaynı

 • Texniki tapşırığın qarşılanması və müzakirəsi
 • Sahənin geodeziya çəkilişi
 • Yeraltı qurğular, yeraltı və yerüstü kommunikasiyalar haqqında məlumat
 • Su, elektrik enerjisi mənbələrinin mövcudluğu haqqında məlumatların toplanması
 • Torpağın kompleks analizi
 • İş sənədlərinin hazırlanması –genplandan işlərin təşkilinə qədər
 • Sahənin döşənməsi planının hazırlanması
 • Planlaşdırma təsvirinin hazırlanması
 • Dendrolayihə
 • Landşaft işıqlandırmasının layihələndirilməsi
 • Torpaq suvarma sisteminin seçilməsi
 • Genplanın tərtib edilməsi
 • Landşaft dizaynının üçölçülü vizuallaşdırılması
Audit
Audit

Audit

Tikinti layihəsi ilə tanışlıq. Tikinti-quraşdırma işlərinin aparılması üçün ilkin icazə sənədlərinin öyrənilməsi

Tikinti obyektinin texniki müayinəsi və layihə-smeta sənədlərinin təhlili. Tikinti obyektinin texniki vəziyyətinin faktiki göstəricilərinin layihə sənədlərinin məlumatları ilə müqayisə edilməsi

Tikinti layihəsinin büdcəsinin maliyyə ekspertizası. Tikinti obyektinin maliyyə-iqtisadi göstəricilərinin təhlili. Tikinti istehsalının faktiki və planlaşdırılmış xərclərinin müqayisəsi

Layihə-smeta sənədlərindən aşkar edilmiş qüsurların və sapmaların təhlili

Ziyanın məbləğinin müəyyən edilməsi

Tikinti obyektinin istismara hazırlıq dərəcəsinin müəyyən edilməsi

Auditor rəylərinin nəticə və tövsiyələrlə təmin edilməsi

Smeta Təhlili
Smeta Təhlili

Smeta Təhlili

 • Tikinti və təmir işlərinin smetalarının tərtib edilməsi
 • Müqavilələr, KS-2 və KS-3 formaları üzrə aktların tərtib edilməsi
 • Tikinti, cari və ya əsaslı təmir üçün müsabiqələrin keçirilməsi üçün smetaların tərtib edilməsi
 • Hüquqi şəxslərin abunəçi smeta müşayiəti
 • Yoxlama təşkilatlarında təxmin edilən sənədlərin qorunması
 • Hesablama indeksinin, əmsalları artıran limitli məsrəflərin düzgün tətbiq edilməsi üçün smeta sənədlərinin yoxlanılması
 • Federal tikinti obyektlərinin maliyyələşdirilməsi mənbələrindən asılı olaraq tikinti və təmir işlərinin dəyərinin müəyyən edilməsi
 • ərazi kommersiya qiymətləri
 • Yanğın, daşqın nəticəsində bərpa təmirinin (zərər vurduqda) qiymətinin müəyyən edilməsi